Kurzy individuální i skupinové k bezpečnému asertivnímu vedení psa či skupiny psů doma i ve společnosti.
Za bezpečného psa považujeme socializovaného, vyrovnaného jedince reagujícího spolehlivě
na základní povely poslušnosti v rozličném prostředí. Vyučujeme majitele a jejich psy
bez rozdílu věku, původu, rasy, velikosti a pohlaví. Zapojujeme do výcviku celou rodinu.
Volíme metodiku výcviku především dle projevů psa, jeho věku a požadavků klienta.
Na základě těchto principů doporučíme použití výcvikových pomůcek.


Psí školka

(štěňata od tří měsíců věku)
Je určena pro majitele štěňat od zhruba 3 měsíců věku. Lekce je prokládána volným proběhnutím psů. Pracujeme se psy na vodítku. Vyučujeme především:

-socializace štěněte
-rozpoznání a přerušení nežádoucího chování
-základy výcviku s výukou pozornosti, ovladatelnost na vodítku, přivolání
-základy psích sportů
-metodika odměňování
-strukturované procházky
-základy hry
-navození spolupráce

Začátečník

Tento typ kurzu je určen pro začátečníka psovoda se zájmem o výcvik, který chce svému psovi nabídnout řízenou aktivitu (práci a zábavu) spojenou s výcvikem. Nabízíme: -socializace psa v řízené interakci a umožňuje-li to homogenita skupiny v kurzu ve volné interakci a hře -výcvik základní poslušnosti, ovladatelnost na vodítku a na volno, základní cviky (přivolání, chůze na vodítku, S, L, V) -přerušení hry a nežádoucího chování psů s přivoláním -základy psích sportů -ovládání hry psovodem, základ aportu -strukturované procházky -přerušení nežádoucího chování

Pokročilý

Kurz je určen pro psa i jeho majitele se základy výcviku. Cílem kurzu je upevnění cviků a prvků chování v rušném prostředí. Upevňujeme spolupráci člověka a psa. -socializace a ovladatelnost psa v rušném prostředí -výcvik poslušnosti na hřišti a strukturovaných procházkách -přerušení nežádoucích prvků chování -ovladatelnost na vodítku i na volno -základy psích sportů -upevnění spolupráce člověk – pes

Intenzivní kurz

-vícedenní kurzy

Poslušnost a aktivity

- školka pro štěňata

- začátečník

- pokročilý

- individuální kurzy

 

 

Nabízíme:
Vytvoření postupu pro zvládnutí psa.
Stanovení režimu v rámci konkrétní rodiny.
Nastavení pravidel psovi vůči věcem a vybavení domácnosti, osobám, dětem a domácím zvířatům.
Upravení pozice psa v hierarchii rodiny na poslední místo.
Poradenství může předcházet a doplňovat navštěvování našich i jiných kurzů.
 
Výbava pro výcvik :
Pevné vodítko
Úzký pevný obojek
Nekovový náhubek (košík) pro konfliktní psy
Stopovačku
Rozdvojku pro majitele dvou psů
Pamlsky na odměňování psa
Hračka na odreagování psa
Igelitové pytlíky na exkrementy
Povinnosti
Doložit platné očkování a zajistit dobrý zdravotní stav psa.
Řídit se platnými zákony ČR a obecně závaznými vyhláškami.
Zajistit, aby pes nepobíhal volně mimo výcvik.
Zajistit úklid po psovi.
V případě porušení pokynů a povinností nese majitel psa plnou odpovědnost za škody, které jeho pes způsobí.
 


© Copyright vycvikpsujablonec